Do następnej wysyłki zostało 10:09:29
0,00 zł

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AUTOBITS.PL
§1


Sklep internetowyWłaścicielem domeny internetowej AUTOBITS.PL jest Ł. Kokoszka, P. Zacny AUTOBITS spółka jawna,

zarejestrowana pod numerem KRS: 0001030769, (NIP: 5130285469, REGON: 525095570)

z siedzibą ul. Sucha 4, 30-199 Rząska.


Dane do kontaktu:

email: sklep@autobits.pl

tel. +48 882 518 283
§2


DefinicjeSklep internetowy (Sklep) – platforma elektroniczna, służąca do składania zamówień pod adresem: www.autobits.pl;


Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy;


Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;


Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową tj. gdy z przedmiotu zamówienia wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Koszyk – element Serwisu, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;


Koszty przesyłki – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem i wybraną formą dostawy;


Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – ciąg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.


Hasło – mający charakter poufny ciąg znaków umożliwiający zalogowanie do Sklepu Internetowego


Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.


Umowa / Zamówienie - przedmiot umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego obejmujący Towary dostępne w Sklepie wraz z obowiązkiem zapłaty ceny.§3


Składanie zamówień


1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

1.1. Zarejestrowani jako użytkownicy Sklepu, po zalogowaniu w Sklepie przy użyciu Loginu i Hasła

1.2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania (tzw. zakupy bez rejestracji). Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu elektronicznym wszystkich wymaganych danych koniecznych do identyfikacji zamawiającego i wysyłki towaru.


2. W celu rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.


3. Klient, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Sklepu rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.


4. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.


5. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

lub Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.


7. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.


8. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.


9. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).


10. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lubusługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.


11. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

11.1. złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień - przycisk "dodaj do koszyka";

11.2. potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;

11.3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;

11.4. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;

11.5. potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Kupuję i płacę”;

11.6. opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.


12. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu). Zapłaty można dokonać: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia:

12.1. kartą płatniczą:Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; szybkim przelewem lub Blik - za pośrednictwem serwisu realizującego płatności elektroniczne

12.2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu realizującego płatności elektroniczne

12.3. płatność przelewem bezpośrednio na rachunek prowadzącego Sklep,

12.4. płatność gotówką (za pobraniem)


13. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).


14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A


15. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.


16. Sklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru, liczonym w dniach roboczych. „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Termin ten należy wydłużyć o czas

dostawy, liczony od dnia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, nie dłużej jednak niż 30 dni.
§4


Dostawa zamówień1. Zamówienie zostanie dostarczone Klientowi na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem do paczkomatu lub za pośrednictwem Poczty. 


2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz numeru telefonu do kontaktu z kurierem. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru ewentualnie wybrany paczkomat jeśli wybrano dostawę do paczkomatu. 


3. W chwili dostawy Sklep dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. 


4. W momencie wydania towarów Sklep dostarcza Klienta paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT. 


5. Termin realizacji zamówienia przesyłek krajowych na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych chyba, że informacja zawarta w opisie Towaru stanowi inaczej - w każdym przypadku nie więcej niż 30 dni łącznie z dostawą. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. 


6. Zamówione towary dostarczane są Klientowi, wedle jego wyboru: firmą kurierską DPD Polska sp. z o.o., za pośrednictwem InPost Sp. z o. o., usługi Paczkomaty 24/7 oraz osobiście. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu. 


7. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, rozmiaru i wagi zamówienia, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia online (w koszyku zamówień).
§5


Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia1. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić Towar zakupiony w Sklepie Internetowym składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od doręczenia Zamówienia na podany przez Konsumenta adres. 


2. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni) zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego na adres: AUTOBITS spółka jawna ul. Sucha 4, 30-199 Rząska 


3. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym punkcie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. 


4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. 


5. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszej zwykłej formy dostarczenia towaru. 


6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania fizycznego zwrotu Towaru. 


7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument do zapłaty za Zamówienie, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 


8. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. 


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów. 


11. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.


12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach Umów:

12.1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcęutraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

12.7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

12.8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

12.9. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§6


Reklamacje1. Klientowi będącemu Konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową. 


2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

2.1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line

2.2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

2.3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

2.4. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.


3. Dla zawiadomień Konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailezgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.


4. W celu umożliwienia Sklepowi rozpoznania reklamacji, Konsument zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sklepu albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.


5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 


6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. 


7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 


8. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. 


9. W razie nieuznania przez Sklep reklamacji, gdy Konsument nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
§7


Dane osoboweDane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka prywatności
§8


Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). 


2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów własności intelektualnej i przemysłowej.


3. Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej i jej zawartości, w tym między innymi prawa do zdjęć, dźwięku, audio, wideo, rysunków, tekstów, grafiki, logo, ikon, zestawień kolorów, struktury, przycisków i oprogramowania, nazwy handlowej, znaków towarowych, prac, ilustracji, zdjęć lub rysunków technicznych oraz wszelkich innych znaków użytku przemysłowego, jest własnością i należy do Sklepu lub innych właścicieli, którzy zezwolili na zamieszczenie ich danych na stronie internetowej. 


4. Zabronione jest odtwarzanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie, z uwzględnieniem środków udostępnienia, całości lub części zawartości strony do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody Sklepu. 


5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej Sklepu i innych podmiotów praw osób trzecich. Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej zgody Sklepu. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronie. 


6. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku. 


7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.


Załączniki:

1) formularz odstąpienia od umowy - https://autobits.pl/page-7/zwroty-i-reklamacje

2) formularz reklamacyjny - https://autobits.pl/page-7/zwroty-i-reklamacje

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.